Legezko oharra

Jabetza intelektuala

Web-orri hau eta bere edukia TECNALIA Ventures SL-ren jabetzakoak dira eta B95711800 zenbakidun IFK duena.

Bestela adierazi ezean, ez zaio baimentzen ez inori ez inola, osorik nahiz zatika, bera erabiltzea, saltzea, baimentzea, kopiatzea edo erreproduzitzea, ez bada TECNALIA Ventures SL-ren beraren idatzizko oniritzia aldez aurretik emanda.

Legezko oharra

Webgune honetan dagoen informazioa, informazio finantzario oro barne, izaera informatiboa besterik ez du. TECNALIA Ventures SL-ren webgunera sartzea eta bertan dagoen informazioa erabiltzea, hori egiten duenaren beraren erantzukizuna da, eta ez beste inorena. TECNALIA Ventures SL-k ez du erantzungo sartze nahiz informazio-erabilera horiek eragin litzaketen kalte eta ondorioengatik.

TECNALIA Ventures SL-k ez du bere gain hartzen eta uko egiten dio horren ezein erantzukizuni; ez du, orobat, bere gain hartzen datuak mantentzeko nahiz eguneratzeko konpromisorik, ez eta orrian ager litezkeen hutsak zuzentzeko agiririk argitaratzekorik ere. TECNALIA Ventures SL-k, halaber, beretzat gordetzen du hemen dagoen informazioa noiznahi gehitzeko, aldatzeko nahiz ezabatzeko eskubidea.

TECNALIA Ventures SL-K ez du bere gain hartzen webgune honetatik sar daitekeen hirugarrenen web-orrietan dagoen informazioari buruzko erantzukizunik ere.

¡Forma parte del ecosistema!

No dejes escapar oportunidades de negocio que te interesan. Envíanos tus datos y empieza a formar parte de nuestro vibrante ecosistema emprendedor.